TUTORETZA

Orientabidea eta tutoretza

Norbanakoen eta taldearen beharrei erantzutea bizitza-proiektua arduraz bereganatzeko izango da helburua, honako hauek aintzat hartuta:

- Taldearen eta ikasgelaren arteko kohesioa.
- Ikasleen harrerak eta agurrak.
- Prebentziozko saioak ikasleen esparru pertsonal eta akademikoan (generoa, bulling, ciberbulling, kultura artekotasuna..).
- Familien eta ikastetxearen arteko harremana eta lankidetza.

Tutoretza-jarduera funtsezkoa da hezkuntza-prozesu osoan eta berezkoa zaio irakaskuntza-jarduerari; hau da, irakasle guztiei dagokie.