PROIEKTUEN METODOLOGIA

ERAIKUNTZAK

 

Erlazio topoligikoen eta proiekzioen sorkuntzan laguntzen

dute eta taldeko lana bultzatzen dute ere. mugimenduen

kontrola eta begi-esku koordinaketa  garatzen laguntzen dute.

  CONSTRUCCIONES

Favorece la creación de relaciones topológicas y proyectivas, el trabajo en grupo y el control del movimiento y la coordinación óculo-manual  

ADIERAZPEN GRAFIKOA

Idatzia eta matematikan bitartez sorkuntza eta adierazpen  plastikoa bultzatzen du. begi-esku koordinazioa  eta indarraren kontrola garatzen du

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Favorece a creación plástica y la representación mediante el lenguaje escrito y matemático. favorece la coordinación óculo-manual y el control de fuerza muscular.

 

LIBURUTEGIA


Hizkuntza idatzia ulertzen laguntzen du eta testu mota ezberdinak ezagutzen

 

 

 


BIBLIOTECA


Favorece la interpretación del lenguaje escrito y el descubrimiento de diferentes tipos de texto.

 SORMENA

Adierazpen plastikoa bultzatzen du. Bolumenaren, eta azaleraren ezagutza. Begi-esku koordinazioa eta indarraren kontrola ere garatzen du.
CREATIVIDAD

Favorece la creación plástica y el descubrimiento de la superficie y el volumen.
Favorece la coordinación óculo-manual y el control de la fuerza muscular.

MAHAI JOLASAK

Problema logiko-matematikoei, topologiko, geometriko eta idatzizko hizkuntzari erantzuten laguntzen du. Begi-esku koordinazioa eta indarraren kontrola ere garatzen du.

JUEGOS DE MESA

Favorece la resolución de problemas lógico-matemáticos, topológicos, geométricos y de lenguaje escrito. Favorece el control del movimiento y la coordinación óculo-manual.

MODELAKETA

Adierazpen plastikoa bultzatzen du, bolumenaren, formen eta texturen ezagutza, eta, espazioan duten adierazpena. Begi-esku koordinazioa eta indarraren kontrola ere garatzen du.

MODELADO

Favorece la creación plástica, el descubrimiento del volumen, el descubrimiento de formas y texturas y la representación que éstas tienen en el espacio. Favorece la coordinación óculo-manual y el control de la fuerza muscular.