Hezkuntza Hiruelebiduna

Euskara eta gaztelaniaren jakintza eta eskolako eta gizarteko erabilera finkatzea, geure hizkuntzak diren aldetik, eta atzerriko hizkuntza bat gehitzea irakaskuntzako eduki jakin batzuk irakasteko.