HEZKUNTZA ESKAINTZA

Hezkuntzaren erronka nagusienetariko bat Aniztasunaren Trataera dugu eta, hau egokitu dadin, ikaslea bere osotasunean  aintzat hartzea ezinbestekoa da. Beraz eskola inklusiboa jotzen dugu gurea non haur eta gazte guztiek kalitatezko hezkuntza jasoko duten, ez edozein hezkuntza, baizik, guztiei aukera berak emango dizkiena.

Helburua da ikasle bakoitzaren gaitasunak eta ahalmenak ahalik eta neurri handienean garatzea eta bizitza arrakastara bideratzea. Horretarako elkarlana izango dugu xede, besteekin eta besteengandik ikasiz.